Xiong Xiao Nuo

熊小諾,昵稱哎小諾,中國大陸90后小學教師、鋼琴教師,來自山城重慶。

Ming Ri Hua Tao Tao

02年純天然36d桃桃子,來自浙江杭州。

Xiao Lu Lu

Xi Men Xiao Yu

西門小玉,中國大陸90后平面模特,來自北京,愛好音樂。

Rou Qing

肉晴MINI,中國大陸90后平面模特。