Jing Er

靜兒,中國大陸90后平面模特,來自湖南長沙,愛情宣言;活在當下。

Han Yan

含嫣,中國大陸90后平面模特,來自廣東廣州,曾獲得模特大賽“最美笑顏”一等獎。

Ai Li

艾麗,中國大陸90后平面模特,Coser,來自廣東廣州。

Gong Yi

宮藝,中國大陸90后平面模特,來自北京,愛好是唱歌。

Jin Jin

金金,中國大陸90后平面模特,來自浙江杭州,喜歡唱歌、健身、看書。