Li Yi Ran

李依然,中國大陸90后平面模特,來自北京。

You You Zi

Rou Rou

肉肉,中國大陸90后學生、模特,喜歡美食。

Xiao Yu Dian

小雨點,中國大陸90后平面模特,來自北京。

Xiao Qi