Xiao A Li

小阿貍,中國大陸90后平面模特,來自浙江紹興,喜歡走秀與游泳。

Xu Wen Jun

徐文君,中國大陸90后平面模特,來自上海,個性簽名:等一個心動男嘉賓。

Zz Zhi Zhi

Zz只只,中國大陸90后平面模特。

Nan Xiao Meng

南曉夢,中國大陸90后平面模特,來自上海。

You Qi

尤其,中國大陸90后平面模特,來自北京。