Zi Xin

紫欣,中國大陸90后平面模特,來自北京。

Qian Cheng

芊澄,中國大陸90后平面模特,來自上海。

Xiao Xi Ju Ju

小夕juju,中國大陸90后平面模特,來自湖南,現居上海。

Ren Jian Huang Tang

人間荒糖,中國大陸90后平面模特,來自上海。

Xiao Yu Jiang

曉魚醬,中國大陸90后平面模特。